Egzamin na prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdyEgzamin na prawo jazdy może wydawać się skomplikowany, ale z naszą pomocą stanie się prosty i zrozumiały. Przygotujemy Cię nie tylko do zdania egzaminu, ale także do bezpiecznej i pewnej jazdy. Po zakończeniu szkolenia udajesz się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, aby ustalić termin egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B przeprowadzany jest w sali komputerowej i trwa 25 minut. Pytania wybierane są losowo przez system komputerowy, a na każde z nich jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań wykonywanych na placu manewrowym i jazdy po mieście. Wszystko to odbywa się pod okiem doświadczonego egzaminatora, który ocenia Twoje umiejętności i gotowość do prowadzenia pojazdu. Pamiętaj, że celem egzaminu jest nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale przede wszystkim Twojej umiejętności bezpiecznej jazdy. Z nami egzamin na prawo jazdy nie ma tajemnic!


Egzamin państwowy na prawo jazdy

Kursant po zakończeniu szkolenia (po zdaniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego w OSK AGA Agnieszka Pasieczna), udaje się z dokumentem tożsamości (paszport, dowód osobisty, karta pobytu) do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dowolnie przez siebie wybranego aby ustalić termin egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

http://word.lublin.pl/czas_oczekiwania_na_egzamin

Egzamin państwowy na prawo jazdy – część teoretyczna

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali komputerowej WORD Lublin i trwa 25 minut. Egzamin polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania. W każdym pytaniu prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Na pytania od 1-20 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków TAK lub NIE, na pytania od 21 do 32 odpowiadamy poprzez zaznaczenie odpowiedzi A, B lub C.

Na pytania nr 1-20 przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W pytaniach od nr 21-32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, przewidziano 50 sekund.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów

  • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (10 pytań),

  • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (6 pytań),

  • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (4 pytania).

Udzielone odpowiedzi można poprawiać w ramach przewidzianego limitu czasu. Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest automatycznie po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku NASTĘPNE PYTANIE. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym.

Egzamin praktyczny na kat. B składa się z dwóch części:

  • zadania wykonywane na placu manewrowym

  • jazda po mieście

Do zadań wykonywanych na placu manewrowym należą:

  • przygotowanie do jazdy – sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu

  • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Jazda po mieście Lublin:

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym polega na wykonaniu zadań zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. Egzamin w ruchu drogowym nie może trwać krócej niż 40 minut, jednak egzaminator może zakończyć go po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane w tym czasie wszystkie zadania, a wynik jest pozytywny.


ikona dokument 1

Wniosek o uczestnictwo instruktowa prowadzącego na egzaminie

Pobierz

 

ikona dokument 2

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Pobierz

 

ikona dokument 3

Zgoda rodzica/opiekuna

Pobierz